inloggen clienten

Zoeken

@JackJasperse:

Tip van de dag

volg ons op twitter
dagtip archief

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Jasperse Praktijkencentrum door het onderstaande formulier in te vullen.

verzenden

Wat is haptonomie?

Haptonomie is een benadering die uitgaat van het menselijk gevoelsleven. Het woord haptonomie is opgebouwd uit hapsis, dat staat voor gevoel/tast, en nomos, dat staat voor wet.

In de haptonomie wordt het maken van contact de basis, dus in contact treden om gezond te maken. Aanraken is daarbij kenmerkend voor de haptonomische benadering. In de aanraking kan de mens zichzelf ontmoeten, of juist in relatie met anderen kom je jezelf tegen. In de veilige omgeving van de praktijk van Monique Kreikamp, kunt u uzelf ontmoeten, met daarbij uw krachten en mogelijkheden.

Ouder- en kindbegeleiding

Kinderen staan, veel meer dan volwassenen, voelend in het leven. Kinderen reageren vaak puur vanuit zichzelf. Om te kunnen groeien en zelfvertrouwen te ontwikkelen, hebben kinderen een veilige omgeving nodig. Een veilige omgeving biedt het kind liefde en betrokkenheid, maar ook begrenzing. Door het affectieve contact met ouders of verzorgers kan het kind de wereld gaan ontdekken.

Naarmate kinderen opgroeien passen ze zich aan aan wat de omgeving van hun verwacht. Zo kunnen ze hun puurheid stukje bij beetje verliezen. Kinderen kunnen hiervan (bewust of onbewust) in de war raken en dit kan zich uiten in gedrag dat voor ouders en verzorgers als storend en ongebrijpelijk over kan komen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • pesten of gepest worden
  • slaapproblemen
  • angst
  • concentratieproblemen
  • lichamelijke klachten
  • boosheid en agressie

In de ouder- en kindbegeleiding staat het contact tussen ouders en kind centraal. Dat kan inhouden dat de begeleiding zich zowel op ouders als kind kan richten. Ook kan de begeleiding daarnaast individueel ingezet worden. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, wordt rekening gehouden met de begeleidingsvorm. Hierbij kan gedacht worden aan spelvormen, creatieve begeleiding, of juist meer gericht op het lichaam, b.v. door meer sportieve activiteiten.

Na een vrijblijvende kennismaking, wordt een aanbod gedaan voor vier bijeenkomsten. Na die vier bijeenkomsten wordt besloten of voortgang noodzakelijk en passend is. Vanzelfsprekend kan een samenwerking met of een verwijzing naar een andere therapeut binnen ons centrum besproken worden.